KATUSE TURVATOOTED

Uue katuse hankimisel on vaja mõelda ohutusele.

Turvaline ligipääs katusele on selle hooldamise puhul väga oluline. See tagab südamerahu nii majaomanikule kui ka näiteks korstnapühkijale.

Ruukki katuseredel ja katusesild on usaldusväärsed, turvalised ja elegantsed. Need tagavad turvalise juurdepääsu katusele, kui see vajab hooldamist. Ärge ka lumetõkkeid unustage! Ruukki kitsad ja märkamatud lumetõkked on tõhus viis lume kukkumise tõkestamiseks katuselt. Lumetõkked aitavad kaitsta teie lillepeenraid ja takistavad lume kukkumist hoone sissepääsude juures. 

Kõikidel hoonetel peab olema ohutu juurdepääs katusele, katusel liikumiseks harjale, korstnale, katuseluukidele ja muudele hooldatavatele kohtadele. Samuti tuleb hoolt kanda turvalise allapääsu eest rõdudelt ja ülakorruse ruumidest.

Õnnetused ei hüüa kunagi tulles ja seetõttu on oluline kõikvõimalikke riske maksimaalselt maandada. Talvel on oht, et lund ja jääd koguneb katusele palju. Kevade saabudes hakkab see aga kõik sulama. Meie soovitame lumetõket paigaldada terve hoone perimeetris, et ükski pereliige lume ja/või jää sulades ohtu ei satuks. Sama kehtib ka tulekahjude korral, kus evakuatsiooni jaoks on äärmiselt olulised turvaredelid. See on nagu reisikindlustusega - sul on seda vaid üks kord vaja. Ja kui sul see on, siis on investeering ennast kuhjaga tagasi teeninud.

Alates 7.04.2017 on koduomanikul seadusest1 tulenev kohustus tagada statsionaarsete ühendusteede ja/või redeliga juurdepääs korstnale, vastasel juhul ei väljastata uuele/renoveeritavale ehitisele kasutusluba. Soovitame katuse turvatooted paigaldada koos katuse paigaldamisega, et säästa nii raha kui ka aega.

Uuele Ruukki katusele on lihtne sobivaid turvatooteid leida. Hankige meilt kogu katusepakett ja nautige terviklikku funktsionaalsust ja stiilsust.

1 Siseministri määrus "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 26 lg 2

ruukki lumetõke redel katuseredel katusesild
ruukki katuseredel lumetõke
ruukki katuseredel redel seinaredel

Ruukki SafeGrip redel

Spetsiaalselt väljatöötatud Ruukki SafeGrip redel on oma valdkonna teerajaja. Tänu mehaanilisele pulgapindade karestamisele elimineerib see libisemise riski ja vähendab seega ohtlike olukordade tekkimist, tekitades parema hõõrde jalatsite talla ja redelipulkade vahel. Ruukki SafeGrip redel on spetsiaalselt välja töötatud turvalisuse tõstmiseks kõikidel hoonetel. Redel tõstab oluliselt korstnapühkijate ja katuse hooldustöötajate tööohutuse taset.

Ruukki SafeGrip redeli kasutamisvõimalused:

  • katuseredel
  • seinaredel
  • turvaredel
katuseredel ruukki safegrip

Ruukki UniSeam kandur

Ruukki UniSeam on uusim tehnoloogiline arendus turvatoodete kinnitamiseks Classic- ja valtsprofiilidele. Selle ainulaadne kinnitussüsteem tagab ületamatu paigalduse kiiruse. Ruukki UniSeam kanduri paigaldamine võtab kolm korda vähem aega võrreldes vana mudeliga. Kõik see on võimalik tänu kahe poldiga kinnitusele. Tänu UniSeam tehnoloogiale on uus kandur sobilik ka kõige karmimatesse tingimustesse. Püüdleme iga päev veelgi turvalisemate lahenduste väljatöötmise nimel.

Ruukki UniSeam kanduri kasutamisvõimalused:

  • lumetõketel
  • katusesildadel
  • katuseredelitel
  • päikesepaneelide kinnitustel
katuseredel kandur uniseam ruukki

Lumetõke

Lumetõkete kasutamine aitab ära hoida lume ja jää ootamatut katuselt kukkumist. Seega jääb olemata kahju nii varale kui ka perekonnaliikmetele.

Ruukki lumetõkked on parim valik turul. Soomes toodetud turvatarvikud on välja töötatud toimimaks just põhjamaises kliimas. Tänu paksule toormaterjalile on lumetõkke toru tugev ja stabiilne. Ümara profiiliga torul on ligikaudu 30% suurem lume püüdmise pind ehk takistuspind võrreldes ovaalse kujuga. Suurema takistuspinna tõttu peavad olema ka kandurid tugevamad, mis võimaldavad paigaldust kuni 1200 mm sammuga. See omakorda muudab paigalduse protsessi kiiremaks.

Uurige ka erilahendusi! Oleme välja töötanud jää purustamiseks ja suurema lumekoormuse tõkestamiseks spetsiaalsed süsteemid.

lumetõke ruukki

Katusesild

Katusesild tagab katusel töötamiseks stabiilse pinna, et oleks võimalik turvaliselt tegutseda. Enimlevinud lahendusena paigaldatakse käigutee korstna ette või taha, et korstnapühkijal oleks töötamiseks stabiilne jalgealune ning et ei rikutaks katusekattematerjali.

Personaalse kukkumisvastase varustuse kasutamise puhul võib klass 2 kohaselt paigaldatud katusesilla külge inimene ennast ka kinnitada (erinevalt klass 1 puhul). Ruukki katusesillad on testitud vastavalt EN 516 klass 2 roovide 32 x 100 mm puhul. Iga nelja meetri kohta tohib katusesilda kasutada maksimaalselt üks inimene kogukaaluga maksimaalselt 150 kg, sh ka kogu varustus.

Kõik Ruukki katusesilla süsteemid on läbinud vajalikud testimised. Need vastavad esitatud nõuetele ja omavad asjakohast CE heakskiitu.

Uurige ka erilahendusi! Katusesilla külge saab paigaldada horistontaalset turvarööbast või kohtkinnitit turvaköie kinnitamiseks.

katusesild ruukki

Katuseredel, seinaredel ja turvaredel

Katusele kinnitatud redel aitab ohutumalt katusel liikuda ja hoiab ära kahjustused katusekattematerjalile. Ruukki katuseredel on parim valik turul. Tänu Ruukki SafeGrip redelile on turvalisus katusel tagatud ka kehvemates tingimustes. See tagab katuse hooldamiseks paindlikuma graafiku, kuna SafeGrip redeliga on katusel ohutu liikuda ka vihma, lume, jää ja härmatise korral. Soomes toodetud turvatarvikud on välja töötatud toimimaks just põhjamaises kliimas. 

Seinaredeli asukohaks on soovitatav valida maja ots. Seinaredel paigaldatakse kohakuti katusesillaga (maksimaalselt 3 m kaugusele harjast). Nii ei mõju seinaredelile lumekoormus ja redeli ülakaare saab kinnitada tugevalt katusesilla külge. Ehitistel, mille kõrgus ületab 9 meetrit, peavad olema vastavad lisa kinnituskonstruktsioonid.

Turvaredeli puhul tuleb tähele panna, et ülemine aste oleks võimalikult lähedal eemaldumistasapinnale ja alumine aste ca 1000-3000 mm kõrgusel maapinnast. Kasutage ka turvatugesid ehk turvatorusid, mille abil saab liikuda kõrvuti asetsevate redelite puhul ühelt teisele või kasutada hoonest turvaliseks evakueerimiseks.

Uurige ka erilahendusi! Ruukki katuseredelile on võimalik paigaldada lisavarustust, nagu näiteks tõusurööbas, turvakaared ja katuseaste. Katuseaste kinnitatakse redelipulkadele, et saavutada suurem toetuspind tagamaks hilisemate hooldustööde teostamisel parema haarde, eriti just madalamate katusekallete puhul. Samuti on olemas spetsiaalsed kinnitustarvikud redeli paigaldamiseks sandwich-paneelide külge.

katuseredel ruukki seinaredel